Lisans İşlemleri

YENİ LİSANS İŞLEMLERİNDE GEREKLİ BELGELER

1. Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi

2. Sağlık raporu ("Spor yapmasında sakınca yoktur " ibaresi olacak.)

3. 18 yaş altındakiler için veli izin belgesi (ferdi sporcular Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, kulüp sporcuları kulüp yetkilileri tasdiklenecektir.) veli-iziin-belgesi.doc

4. Ferdi sporcularda bir adet tescil fişi, Kulüp sporcularında iki adet tescil fişi( Tescil fişine fotoğraflar yapıştırılmış olacak)tescil_fişi.xls

5. Fotoğraf, her branş için birer adet (Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olmak şartıyla kulüp lisansı için 3 adet, ferdi sporcular için 2 adet fotoğraf)

6. 18 Yaşından büyükler için çalışıyor ise işi, işyeri ünvanı,adresi ve iletişim bilgileri,esnaf ise vergi türü ve numarası ( Tescil fişinde Sporcu bilgileri kısmına yazılacak)

Lisans işlemi yapılacak sporcuların kan gurubu, e-mail ve cep telefonu bilgileri sisteme girilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde lisans işlemi gerçekleştirilememektedir. 18 yaş altı sporcularda veli bilgileri (e-mail-cep tel) yeterlidir.

ViZE İŞLEMLERİNDE GEREKLİ BELGELER

1. Sağlık raporu ("Spor yapmasında sakınca yoktur" ibaresi olacak.)

2. Bir adet fotoğraf ( Her branş için birer adet)

3. Eski lisans getirilecek,

4. Nufus cüzdanı aslı veya fotokopisi,

5. İletişim bilgileri vize-iletisiim-bilgileri.xls

6. 18 Yaşından büyükler için çalışıyor ise işyeri ünvanı,adresi ve iletişim bilgileri,esnaf ise vergi türü ve numarası.


TRANSFER İŞLEMLERİNDE GEREKLİ BELGELER

1. Yeni kulübü adına iki adet tescil fişi ( Bilgisayar veya daktilo ile doldurulmuş, Tescil fişlerine fotoğraflar yapıştırılmış olacak )

2. İlişiksiz belgesi ve Transfer Taahhütnamesi. (bağlı olunan İl Müdürlüğünden onaylı) ilişiksiz belgesi,taahütname,imza sirküleri.doc

3. Sağlık raporu ("Spor yapmasında sakınca yoktur" ibaresi olacak.)

4. Yeni Lisans için bir adet fotoğraf ( Her branş için birer adet )

5. Nüfus cüzdan aslı veya fotokopisi T.C kimlik no’lu

6. Kulüp tarafından tasdikli Veli izin belgesi veli-izin-bellgesii.doc

7. 18 Yaşından büyükler için çalışıyor ise işyeri ünvanı,adresi ve iletişim bilgileri,esnaf ise vergi türü ve numarası.

SPORCU KARTI İÇİN İSTENEN BELGELER

Sporcu kartı formu.docx

1 Adet fotoğraf